shopify analytics ecommerce

Automatizācijas pakalpojumi

  • Industriālās automātikas un elektrisko sistēmu turn-key projekti
  • Jaunu vadības un elektrisku sistēmu izstrāde un uzstādīšana
  • Esošu sistēmu uzlabošana, pārveidošana un uzturēšana
  • Konsultācijas vadības un elektrisku sistēmu projektu izstrādē
  • Lietotāju apmācība, lietošanas instrukciju izstrāde