shopify analytics ecommerce

PLC / HMI / SCADA

Izkliedētas vadības sistēmas (DCS):

 • Komplekss industriālo procesu un iekārtu vadības risinājums
 • Piemērots sistēmām ar vairākiem tūkstošiem I/O signālu
 • Izkliedēta objekta vadība, sarežģītu procesu vadība, datu un trauksmju vadības sistēma, tehnoloģiskā procesa vizualizācija
 • Produkti - ABB 800xA, ABB Advant Master, Siemens PCS 7 

Tehnoloģisko procesu un iekārtu vadība, izmantojot PLC (programmējamie loģiskie kontrolieri):

 • Procesu un iekārtu vadība
 • Piemēroti mazām un vidējām sistēmām (daži simti I/O signālu)
 • Liela izturība pret ārējiem apstākļiem (temperatūra, mitrums, vibrācija); ātrdarbība
 • Uzstādīšana, programmēšana saskaņā ar procesu un iekārtu funkcionālo specifikāciju
 • Produkti - ABB AC800M, Siemens S7 (S7-200, S7-300), ABB AC500, ABB Advant Series, jebkurš CoDeSys atbalstošs PLC, citi (Schneider, Rockwell, Mitsubishi, Omron utt.), PLC un HMI apvienotas iekārtas

Procesu vadība, vizualizācija un datu iegūšana, izmantojot SCADA un HMI sistēmas:

 • Procesu un iekārtu lokāla vadība, izmantojot HMI iekārtas un industriālos datorus, no vadības telpas (vairāku monitoru sistēmas); no mobilam iekārtām (planšetes, mobilie telefoni)
 • Grafisks lietotāja interfeiss, tehnoloģisko procesu un iekārtu grafiskie elementi saskaņā ar PI&D diagrammām un lietotāja vajadzībām
 • Datu iegūšana no tehnoloģiskiem procesiem, iekārtām un sensoriem; datu saglabāšana SQL datubāzēs, teksta failos; datu grafisks attēlojums (grafiki, līknes)
 • Trauksmju vadība un arhīvs
 • Sistēmas aizsardzība pret nesankcionētu pieeju
 • Uzstādīšana, konfigurēšana, programmēšana
 • Produkti - CitectSCADA, OSIsoft PI system, WinCC, Wonderware, Aspic SCADA, ESA, Weintek, NextView u.c.

Tīklu un komunikācijas tehnoloģijas:

 • Komunikācija starp lauka iekārtām (sensori, motori, vārsti) un vadības sistēmām (PLC, HMI, SCADA)
 • Tehnoloģijas - Ethernet, Profibus, Profinet, Modbus TCP/RTU, bezvadu risinājumi (WiFi, ZigBee), HART u.c.

Citi:

 • Tehnoloģisko procesu, iekārtu un sensoru datu iegūšana un saglabāšana SQL datu bāzēs (MS SQL, MySQL, SQLite)
 • Komunikācija un datu apmaiņa starp iekārtām un aplikācijām, izmantojot OPC standartu 
 • Pielāgoti risinājumi, izmantojot Qt Framework (C++), Borland Delphi (Pascal)
 • Elektroenerģijas kvalitātes analīze (Elspec)
 • OSIsoft PI system - datu vadības infrastruktūra (iegūšana, glabāšana, vadība)